Neuromodulacja w szumach usznych

Neuromodulacja w szumach usznych

Metoda neuromodulacji to jedna z metod leczenia szumów usznych, wykorzystująca desynchronizację pracy nadaktywnych neuronów. Przebiega z użyciem wykorzystywanego w tym celu aparatu DESYNCRA.

Istnieje coraz więcej doniesień naukowych wskazujących na zaburzenia pracy neuronów w ośrodkowym układzie nerwowym u osób z szumami usznymi. Neuromodulacja z użyciem aparatu DESYNCRA usuwa nieprawidłową nadaktywną czynność neuronalną na poziomie kory mózgowej, przerywa nieprawidłową impulsację nerwową. Uzyskuje się to dzięki indywidualnie dobranemu programowi desynchronizacji neuronalnej.

W konsekwencji uzyskuje się zmniejszenie głośności i uciążliwości szumów, nawet do całkowitego ich wyeliminowania. Poprawę czynności neuronalnej potwierdzono za pomocą badań EEG, które wskazują na redukcję patologicznych fal delta w zapisie neuroelektrofizjologicznym.

Jednym z warunków podniesienia skuteczności leczenia jest odpowiednia kwalifikacja do zabiegu. Z tego względu każdorazowo przed rozpoczęciem terapii proponuję Państwu badania wg indywidualnie dobranego planu.